Přeskoč na menu

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Reebok International Limited. („Reebok“) respektuje soukromí návštěvníků svých webových stránek. Společnost Reebok přijala toto prohlášení o ochraně osobních údajů („Ochrana soukromí"), aby Vás informovala o tom, jaké informace sbíráme od Vás nebo skrze webové stránky, které se nacházejí na následujících doménách: 'www.reebok.com, www.rbk.com, www.rbkcustom.com a www.reebokhockey.com (souhrnně „Webové stránky“), jak tyto informace shromažďujeme, jak je můžeme využívat a jak je chráníme.

Ochrana soukromí platí pouze pro tyto Webové stránky. Společnost Reebok není zodpovědná za ochranu osobních údajů jakékoli jiné společnosti, na které naše Webové stránky mohou odkazovat. Pro více informací o ochraně osobních údajů těchto stránek, se prosím odvolejte na politiku o ochraně osobních údajů na jejich domovských stránkách.

Váš souhlas

Reebok nebude uchovávat Vaše osobní informace bez Vašeho výslovného souhlasu. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ na konci tohoto prohlášení, dáváte najevo, že souhlasíte jak s podmínkami tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, která spravuje shromažďování a používání osobních údajů prostřednictvím Webových stránek, tak s našimi Podmínkami.


Jaké informace shromažďujeme?

Osobní údaje

Společnost Reebok sbírá osobní údaje při otevření účtu, podání objednávek nebo zakoupení zboží prostřednictvím Webových stránek nebo jinak poskytnuté informace při využívání služeb a nabídek na Webových stránkách. V takových případech mohou osobní údaje získané společností nebo jménem společnosti Reebok zahrnovat (bez omezení): Vaše jméno, e-mail, datum narození, fakturační adresu, dodací adresu, PSČ, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu, údaje o kreditní kartě, údaje o debetní kartě a údaje s tím související, údaje o Vašich zálibách a jiné demografické údaje podle potřeby. Můžeme vám také položit další doplňující otázky, abychom vám byli schopni poskytnout lepší služby. Mějte, prosím, na paměti, že pokud zakoupíte něco z jakékoli z Webových stránek, je možné, že Vás budeme muset kontaktovat telefonicky, poštou nebo e-mailem, a to v případě, že bude třeba upřesnit Vaši objednávku.

Pro lepší schopnost reakce na Vaše požadavky Vás může společnost Reebok požádat o poskytnutí osobních údajů, jakými jsou Vaše jméno, adresa, datum narození, pohlaví, e-mail, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu a podobné informace. To se stane v případě, že si založíte profil uživatele nebo účet, zaregistrujete se pro získávání informací či speciálních nabídek, předložíte žádost Zákaznickému centru společnosti Reebok nebo reagujete na sdělení od společnosti Reebok či využijete jiných služeb, které vyžadují registraci nebo přihlášení. Pokud si založíte profil uživatele, můžeme si od Vás také vyžádat další údaje týkající se osobních preferencí a tomu podobné. Osobní informace jsou navíc shromažďovány v určitých částech Webových stránek, kde návštěvníci speciálně a vědomě poskytnou takové informace společně s obsahem či příspěvky veřejnosti (např. chaty nebo nástěnky se zprávami), návrhy, průzkumy nebo anketami.

Společnost Reebok může také shromažďovat osobní data třetích stran tak, aby řádně splnila své služby vůči Vám či třetí osobě dle Vašich požadavků. Například osobní údaje třetí strany můžete poskytnout, žádáte-li, aby objednávka byla doručena třetí straně, nebo když pošlete e-mail či elektronickou pohlednici třetí straně. Takové informace budou použity pouze pro daný účel týkající se vaší žádosti, jako je například doručení elektronické pohlednice nebo zpracování a odeslání zásilky a potvrzení jejich doručení.

Neosobní a souhrnné údaje

Když navštívíte naše Webové stránky, můžeme sbírat tzv.„click stream“ data (IP adresu, adresu serveru, jméno domény, informace o prohlížeči a další údaje o Vaší návštěvě, které vás osobně neidentifikují). Tyto informace mohou být kombinovány s informacemi, které nám poskytnete (například při registraci), což nám pomůže provést analýzu a následnou úpravu stránek podle Vašich představ. Jako jiné internetové stránky, i my můžeme sbírat informace týkající se použití webových stránek pomocí cookies a sledovacích technologií. Získané informace z cookies a sledovacích technologií můžeme použít k analýze toho, jak jsou Webové stránky používány, a tím Vám usnadnili příští návštěvu. Cookies a sledovací nástroje můžeme například použít pro: (i) úpravu stránek pro Vás; (ii) sledování návštěv a zakládání účtů, (iii) určení toho, co je nejčastěji vyžadováno; a (iv) poskytnutí funkce „pamatuj si mě“ k uložení Vašeho uživatelského jména a hesla, takže je nemusíte zadávat při každé návštěvě našich Webových stránek. Další informace o tom, jak používáme cookies, naleznete v části nazvané „Použití cookies“.

Můžeme také využívat služeb třetích stran, aby nám pomohly s vylepšením našich výrobků a služeb, které nabízíme skrze Webové stránky. Takové třetí strany mohou na Webové stránky umístit webové skenery nebo záznamníky údajů a/nebo cookies na Váš počítač, které umožňují sběr údajů o použití Webových stránek pokaždé, když je navštívíte („Údaje o relaci“). Jestliže si nepřejete, aby docházelo k dalšímu sběru těchto údajů a jejich analýze třetí stranou, můžete navštívit následující webové stránky a použít odstupní mechanismus, který tam naleznete. Tento mechanismus platí pouze pro cookies, které byly na Vašem počítači umístěny třetí stranou.

Použití cookies

„Cookie“ je malý řetězec údajů, který webové stránky, jež navštěvujete, přemístí na Váš počítač pro identifikační účely. Cookies mohou být použity ke sledování Vaší činnosti na Webových stránkách a ke sběru informací, které nám pomohou porozumět tomu, co upřednostňujete, a vylepšit tak používání našich Webových stránek. Cookies se také používají k záznamu informací uživatele, jako jsou například uživatelské jméno a heslo.

V případě, že nechcete Cookies dostávat, můžete je vypnout. Rovněž si můžete nastavit počítač tak, aby Vás varoval, kdykoliv dojde k použití cookies. V obou případech musíte upravit nastavení Vašeho prohlížeče. Mějte, prosím, na paměti, že jestliže si nastavíte počítač tak, aby odmítal cookies, můžete tím omezit funkce webových stránek, na kterých jste, a je možné, že nebudete mít přístup na všechna místa stránek.

Použití údajů o návštěvnících

Kromě níže uvedených případů či těch uvedených jinde v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů společnost Reebok nebude sdílet, prodávat, vyměňovat či jinak postupovat Vámi poskytnuté osobní údaje třetím osobám na webových stránkách nebo skrze ně bez toho, aby Vás předem informovala. S osobními údaji pracujeme především proto, abychom Vám mohli poskytovat požadované služby a výrobky, a také za tímto účelem:

Obchodní účely - Společnost Reebok používá osobní údaje, které poskytnete, k: (i) vytvoření uživatelských profilů a účtů a k ukládání preferencí uživatelů; (ii) administraci a plnění soutěží, marketingových akcí, průzkumů a podobných (například při dodávání cen, které můžete vyhrát v soutěžích); (iii) poskytnutí produktů a služeb, které jste si objednali nebo vyžádali; (iv) zpracování a zasílání objednávek; (v) zasílání potvrzení objednávek; (vi) poskytnutí služeb zákazníkům; (vii) zpracování reklamací nebo výměn; a (viii) Vaší a naší ochraně před podvody; (ix) uchovávání záznamů o vrácených položkách a reklamacích, a (x) podle potřeby k vyšetřování či vymáhání právních nároků a povinností.

Jestliže jste navíc souhlasili s tím, že budete dostávat zprávy a oznámení včetně e-mailů a/nebo textových zpráv od společnosti Reebok, osobní údaje budeme používat k tomu, abychom připravili reklamní akce a jejich obsah a zasílali Vám informace a materiály o produktech, nabídkách a novinkách, které by Vás mohly zajímat, e-mailem či textovými zprávami. Tyto informace se mohou vztahovat na produkty, nabídky a novinky společnosti Reebok nebo držitelů jejích licencí či vybraných obchodních partnerů.

Třetí strany - Informace získané na našich Webových stránkách mohou být sdíleny či převedeny na třetí strany, které se mohou nacházet mimo Velkou Británii. Tyto třetí strany nám poskytují služby nebo jsme s nimi uzavřeli smlouvu za účelem popsaném v části o Ochraně soukromí. Třetích stran můžeme například využívat k hostování našich Webových stránek, pomoci při designu nebo obsluze Webových stránek a určitých nástrojů, poskytování služeb (např. dodávek cen), tisku či zasílání zpráv jménem společnosti Reebok, ověření a zpracování plateb, zpracování dárkových karet, poskytování služeb zákazníkům a pomoci při analýze údajů.

Společnost Reebok od třetích stran požaduje, aby používaly stejný stupeň ochrany osobních údajů zákazníka. Společnost Reebok těmto třetím stranám poskytuje pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné k zajištění funkčnosti a provedení služeb naší společnosti. V různých sekcích našich Webových stránek, můžete být dotázáni na to, zda chcete dostávat informace od třetích stran. Po Vašem souhlasu mohou společnost Reebok i tyto třetí strany používat osobní údaje, které poskytnete, ke kontaktu s Vámi dle souhlasu, který jste udělili v souladu s platným zákonem.

Přidružené společnosti; Převod podnikání - Osobní údaje, které jste nám poskytli, můžeme sdílet s přidruženými společnostmi, které řídíme nebo které s námi mají společné vedení. Tyto společnosti mohou používat získané údaje k nabídce produktů a služeb, která je v souladu s účelem uvedeným v Prohlášení o ochraně soukromí a v rozsahu povoleném příslušnými zákony. Osobní údaje, které sbíráme, mohou být převedeny jako majetek v souvislosti s fúzí nebo prodejem (včetně převodů, které jsou částí konkurzního řízení) týkajících se celé společnosti Reebok nebo jejích částí, prodeje zboží nebo změn v řízení.

Požadované údaje - Je možné, že osobní údaje, které nám poskytnete, budeme sdílet s třetími stranami, a to v případě, že zákon bude vyžadovat zpřístupnění těchto osobních údajů. Může se od nás například požadovat, abychom zpřístupnili osobní informace jako reakci na předvolání, soudní nařízení nebo jiný soudní proces, včetně konkurzního řízení, nebo v souvislosti s vyšetřováním. Tyto informace můžeme také zveřejnit na žádost vyšetřovacích orgánů nebo jestliže to jinak vyžaduje či povoluje právo, pokud se tyto informace týkají vyšetřování porušení zákona, nebo k vyřešení pohotovostní situace, která ohrožuje život, bezpečí nebo zdraví jednotlivce.

Neosobní údaje - Neosobní informace můžeme používat k analýze návštěv Webových stránek a zjišťování zájmů našich zákazníků jako celku a k lepšímu porozumění Vašim zájmům a potřebám. Díky tomu můžeme vylepšit naše produkty a služby a poskytnout Vám takový obsah, funkce a akce, o které budete mít zájem. Shromážděné neosobní údaje můžeme sdílet s našimi partnery z oblasti marketingu a s jinými třetími stranami za účelem průzkumu a reklamy.

V určitých případech můžeme tyto informace z našich Webových stránek kombinovat s informacemi získanými z jiných zdrojů a jinými záznamy k provedení aktualizace a oprav informací obsažených v naší databázi.

Kdo spravuje informace o návštěvnících

Celosvětové a místní webové stránky společnosti Reebok a shromážděné informace jsou spravované společností Reebok nebo třetími stranami, které musí udržovat stejný stupeň bezpečnosti a utajování informací popsaný pro společnost Reebok v tomto Prohlášení o ochraně soukromí. Servery, na kterých jsou Webové stránky provozovány, a které shromažďují informace shromážděné společností Reebok, se nacházejí ve Velké Británii.

Ochrana údajů poskytnutých návštěvníky

Společnost Reebok přijímá administrativní, technická a fyzická opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů proti ztrátám, krádežím, nesprávnému použití, neoprávněnému přístupu, zveřejnění, změnám nebo zničení, a od třetích stran vyžaduje, aby jednaly stejně.

K ochraně svých osobních údajů na internetu můžete pomoci také tím, že budete často měnit své heslo, používat kombinace písmen a číslic a používáním bezpečného prohlížeče.

Ochrana dětí

Pouze v USA, Kanadě, Austrálii a Evropské unii společnost Reebok za účelem marketingu vědomě nesbírá informace od dětí mladších 13 let. Protože jsou však některé informace získávány elektronicky, mohou vypadat osobní údaje mladších zákazníků stejně. V tomto případě se s nimi bude zacházet v souladu s politikou o ochraně soukromí. Jestliže dítě mladší 13 let zadá osobní údaje společnosti Reebok a my zjistíme, že se tyto osobní údaje týkají právě dítěte mladšího 13 let, pokusíme se tyto údaje co nejdříve vymazat.

Pouze v Brazílii společnost Reebok vědomě neshromažďuje osobní údaje od dětí mladších 16 let. Jestliže dítě mladší 16 let zadá osobní údaje společnosti Reebok a my zjistíme, že se tyto osobní údaje týkají právě dítěte mladšího 16 let, pokusíme se tyto údaje co nejdříve vymazat.

Kromě výše uvedených případů pro uvedené země, společnost Reebok vědomě neshromažďuje osobní údaje od žádných osob mladších 18 let. Jestliže jste mladší 18 let a v zemi, která zakazuje shromažďování osobních údajů od osob mladších 18 let, neposkytujte nám žádné osobní údaje. Webové stránky byste měli používat pouze pod dohledem rodiče či opatrovníka.

Přístupová práva

Máte právo přístupu k Vašim osobním informacím. Toto právo můžete využít návštěvou části webových stránek nazvané “Můj účet”. Zde můžete prohlížet, kontrolovat, pozměňovat či vymazávat Vaše osobní údaje z naší databáze. Mějte, prosím, na paměti, že společnost Reebok si vyhrazuje právo udržovat osobní údaje s Vámi spojené, jež jsou nezbytné pro dokumentování jejích obchodních činností nebo podle potřeby pro požadované zveřejnění.

Vaše možnosti

Nikdo není povinen nám poskytovat své osobní údaje. Poskytování jakýchkoli osobních údajů nám nebo prostřednictvím našich Webových stránek nebo jakýmkoli jiným způsobem musí být dobrovolné a s Vaším souhlasem s praxí popsanou v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. V některých případech budou pouze osoby, které poskytnou požadované osobní údaje, schopné objednat produkty a služby nebo jinak využívat služeb a nabídek z Webových stránek.

Chcete-li být na našem e-mailovém seznamu, dáme Vám příležitost upravit Vaše preference na našich Webových stránkách. Budete mít také příležitost zapsat se na náš e-mailový seznam, abyste dostávali poštou naše katalogy a jiné materiály. Jestliže navíc uvedete číslo Vašeho mobilního telefonu a chtěli byste od nás dostávat textové zprávy, budete mít příležitost si zvolit zasílání těchto zpráv.

Odhlášení

Jestliže dále nechcete sdílet Vaše osobní údaje s našimi společníky, navštivte prosím část Webových stránek „Můj účet", nebo vyplňte a odešlete elektronickou žádost společnosti Reebok, která je na našich Webových stránkách v části „Kontaktujte nás”. Budete mít také příležitost odhlásit zasílání všech dalších e-mailů pomocí tlačítka „odhlášení“, které naleznete v reklamních obchodních e-mailech, které vám zasíláme.

Nezapomeňte prosím, že jestliže nezrušíte registraci, nebudete se moc odhlásit od zasílání zpráv jako jsou oznámení o službách a administrativní zprávy, protože tyto typy oznámení jsou nezbytnou součástí vašeho účtu a užívání webových stránek.

Zrušení registrace

Vaši registraci můžete kdykoli zrušit a můžete se rozhodnout odhlásit se od zasílání dalších e-mailů nebo SMS zpráv od společnosti Reebok. Povšimněte si prosím, že změny stavu osobních údajů nezruší emaily nebo textové SMS zprávy (i) posílané dříve, než společnost Reebok může provést změny stavu osobních údajů, nebo (ii) od třetích stran, se kterými společnost Reebok již dříve osobní data sdílela v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Změny podmínek

Společnost Reebok může svou politiku na ochranu soukromí průběžně aktualizovat, a to kvůli změnám v zákonech či aby odpovídala novým trendům a možnostem internetu. Jestliže v této politice provedeme větší změny, na naše webové stránky bude umístěno upozornění společně s aktualizovanou verzí prohlášení o ochraně osobních údajů.

Jak nás můžete kontaktovat

Máte-li jakékoli dotazy, komentáře, problémy s uplatňováním Vašich přístupových práv a správností informací nebo chcete vznést stížnost týkající se webových stránek a/nebo Prohlášení o ochraně osobních údajů, klepněte prosím zde k podání elektronické žádosti, nebo nás kontaktujte telefonicky, nebo nám zašlete žádost s dalšími dotazy poštou na adresu našeho oddělení [Zákaznického servisu]:


Reebok International
Attn: Digital Marketing
1895 J.W Foster Blvd.
Canton, MA 02021


Poslední aktualizace: 31. března 2008