Siirry hakuun

Juridiset tiedot

TERVETULOA REEBOKIN WWW-SIVUILLE. LUE NÄMÄ EHDOT HUOLELLISESTI ennen kuin käytät ja/tai selaat mitään näiden www-sivujen osiota, mukaan luettuna rajoituksetta Reebok WAP-portaali ("portaali") (joihin viitataan yhteisesti termillä "www-sivut"). Näitä ehtoja sovelletaan kaikkeen näiden www-sivujen käyttöön ja sisältöön (kuten jäljempänä määritetään) sekä www-sivuilla tai niiden kautta tarjottuihin suosituksiin ja palveluihin. Käyttämällä www-sivuja hyväksyt nämä ehdot kokonaisuudessaan (mukaan lukien Yksityisyyssuojan) ehdot)sekä kaikki www-sivuihin, internetiin ja World Wide Webiin sovellettavat lakisäädökset ja määräykset. Jos et hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, älä käytä näitä www-sivuja.

Nämä www-sivut omistaa ja niitä ylläpitää Reebok International, Ltd. ("Reebok") yhdessä kolmansien osapuolien kanssa. Joidenkin www-sivujen osioiden käyttö edellyttää kolmansien osapuolien www-sivuille rekisteröitymistä tai kolmansien osapuolien ohjelmien, välineiden, koodien tai muun sisällön lataamista. Kolmansien osapuolien ohjelmien käyttöön, toimintaan ja sisältöön sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen ehtoja, joita hyväksyt noudattavasi.

Ehtoihin liittyvät muutokset

Reebok pidättää oikeuden muuttaa, muokata, lisätä tai poistaa näiden ehtojen osia harkintansa mukaan milloin tahansa. Tarkista nämä ehdot säännöllisesti mahdollisten muutosten varalta. Näiden www-sivujen käyttö näihin ehtoihin tehtyjen muutosten tai päivitysten julkaisemisen jälkeen merkitsee, että hyväksyt kyseiset muutokset.

Yksityisyyssuoja

Reebok kunnioittaa www-sivujen käyttäjien yksityisyyttä. Lisätietoja www-sivuihin soveltuvasta yksityisyyssuojasta on kohdassa Tietosuoja. Tietosuoja määrittää, miten Reebok kerää ja käsittelee www-sivuilla tai niiden kautta antamiasi tietoja, joista ilmenee henkilöllisyytesi.

Kelpoisuus

Näiden www-sivujen käyttö ja sivuille rekisteröityminen mitätöityy siellä, missä se on kiellettyä. Joissakin maissa www-sivujen käyttö voi olla kiellettyä. Nämä www-sivut ovat ainoastaan niiden henkilöiden käytettävissä, jotka voivat tehdä lainmukaisia sopimuksia soveltuvien lakisäädösten alaisina. Nämä www-sivut on tarkoitettu yleiseen käyttöön. Niitä ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Näitä www-sivuja käyttävien lasten on saatava lupa vanhemmiltaan tai holhoojaltaan, joiden on tällöin valvottava sivujen käyttöä. Käyttämällä www-sivuja vakuutat, että (a) kaikki antamasi tiedot ovat totuudenmukaisia ja tarkkoja, (b) päivität ja säilytät tietojen paikkansapitävyyden ja (c) käytät www-sivuja paikallisten sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti.

Jos laitteesi ei tue asianmukaista tekniikkaa, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, tietyt salaustekniikat, et välttämättä voi käyttää tiettyjä palveluja tai tietoja, jotka ovat www-sivuilla tai joihin päästään niiden kautta, mukaan lukien portaali.

Tilin/profiilin luominen

Tuotteiden tai palveluiden hankkiminen www-sivuilta tai tiettyjen www-sivujen toimintojen käyttö saattaa edellyttää profiilin tai tilin luomista. Kun rekisteröidyt tiliä varten tai luot profiilin, voidaan sinua pyytää luomaan käyttäjätunnus ja määrittämään salasana. Olet itse vastuussa käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta ja luottamuksellisuudesta sekä niiden käytön rajoittamisesta. Hyväksyt, että olet yksin vastuussa kaikista toimista, jotka suoritetaan käyttäjätunnustasi ja salasanaasi käyttäen.

WWW-sivujen omistus ja niiden sallittu käyttö

Kaiken www-sivuilla (mukaan lukien portaali) olevan tai näkyvän sisällön, tai sisällön, johon päästään www-sivujen kautta, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, tiedot, tiedonannot, tekstit, graafiset esitykset, kuvat, äänet, liikkuvat kuvat, videot, esitykset, koodit ja muu materiaali (”sisältö”) omistaa Reebok tai sen tytäryhtiöt, lisenssinhaltijat tai sen sisällön tarjoajat. Sisältö on suojattu tekijänoikeuslailla, tuotemerkeillä ja muilla lakisäädöksillä ja kansainvälisillä sopimuksilla. Sisältöä ei saa käyttää muutoin kuin näiden ehtojen sallimissa määrin tai Reebokilta erikseen saadulla kirjallisella luvalla. Sisällön valtuuttamaton käyttö voi johtaa siviili- tai rikosoikeudellisiin toimenpiteisiin.

Ellei www-sivujen sisältämissä erityisissä ehdoissa tai asiakirjoissa ole toisin mainittu, sinulla on oikeus katsella, näyttää, tulostaa ja ladata sisältöä sekä yksittäisiä www-sivujen sivuja ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön, tiedotuskäyttöön ja muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa (edellyttäen, että noudatat sivujen sisältämiä tekijänoikeuksia ja muita omistusoikeutta koskevia ilmoituksia). Sinulla ei ole lupaa muuttaa mitään www-sivujen sisältöä etkä voi kopioida, levittää, välittää, näyttää, suorittaa, tuottaa uudelleen, julkaista, siirtää tai myydä sisältöä, antaa sen käyttöön käyttöoikeutta etkä luoda siitä johdannaisia tuotteita. Näiden ehtojen mukaisesti sisällön käyttö muilla www-sivuilla tai muissa verkkoympäristöissä on kiellettyä. Tätä rajoitettua käyttöoikeutta lukuun ottamatta Reebok ei www-sivujen käytön salliessaan myönnä mitään oikeuksia tai osallisuuksia www-sivuihin, sisältöön tai tietoihin, joihin päästään www-sivujen kautta, tai ohjelmasovellukseen. Sinulla ei ole lupaa poistaa tekijänoikeusmerkintöjä, tavaramerkkejä eikä muita omistajan ilmoituksia www-sivujen sisällöstä.

Mikäli lataat jonkin ohjelman (mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, näytönsäästäjät, kuvakkeet, videot tai taustakuvat) www-sivuilta, Reebok tai sen kolmannen osapuolen käyttölupien myöntäjä antaa sinulle käyttöoikeuden ohjelmaan ja sen mahdollisiin tiedostoihin, ohjelman sisältämiin tai sen luomiin kuviin sekä ohjelman mukana tuleviin tietoihin. Reebok ei siirrä sinulle ohjelman omistusoikeutta missään muodossa. Voit omistaa tallennusvälineen, jolle ohjelma tallennetaan, mutta Reebok tai sen kolmansien osapuolten käyttöoikeudenhaltija omistaa ohjelman ja sen kaikki teolliset oikeudet ja tekijänoikeudet. Sinulla ei ole lupaa levittää uudelleen, myydä, hajottaa osiin, purkaa tai muutoin muokata ohjelmaa luettavaan muotoon.

Tavaramerkit

Kaikki näillä www-sivuilla olevat tavaramerkit, palvelumerkit, kaupalliset nimet, logot, ulkoinen ilmiasu, kuvakkeet ja verkkotunnukset (yhteisesti “merkit”) ovat Reebokin tai sen tytäryhtiöiden tai vastaavien lupien haltijoiden tai kolmansien osapuolien omaisuutta. Sinulla ei ole lupaa käyttää, kopioida, tuottaa uudelleen, julkaista uudelleen, välittää, levittää tai muokata Reebokin tai sen tytäryhtiöiden merkkejä millään tavalla ilman Reebokin erillistä, etukäteen myöntämää kirjallista lupaa. Merkkien käyttö muilla www-sivuilla tai muissa verkkoympäristöissä, esimerkiksi www-sivujen (tai jonkin niiden osan) tallennus tai uudelleen tuotto ulkoiseen www-sivustoon, on kiellettyä ilman Reebokilta saatua erillistä kirjallista lupaa. Tietyt muut www-sivuilla olevat tavaramerkit, palvelumerkit ja logot ovat kolmansien osapuolien tavaramerkkejä tai palvelumerkkejä eikä niitä saa käyttää, kopioida tai tuottaa uudelleen ilman niiden omistajien lupaa.

Ehdotukset

Reebok ei tarkastele tai hyväksy spontaanisti lähetettyjä ehdotuksia ideoista, keksinnöistä, malleista tai muista materiaaleista. Muut kuin henkilöllisyyden paljastavat tiedot, joihin sovelletaan Yksityisyyssuojaa, kaikki www-sivuille välittämäsi tai lähettämäsi materiaali, tiedot, ehdotukset, ideat, käsitteet, tietotaito, tekniikat, kysymykset, kommentit ja muut tiedonannot tai sisällöt missä tahansa muodossa (i) eivät ole luottamuksellisia tai henkilökohtaisia eivätkä sinun tai kenenkään muun henkilön omaisuutta, ja ne käsitellään sellaisina. (ii) Reebok tai sen tytäryhtiöt voivat levittää tai käyttää niitä kaupallisessa tai ei-kaupallisessa tarkoituksessa missä tahansa nykyään tai tulevaisuudessa tunnetussa tiedotusvälineessä. Reebok voi harkintansa mukaan päättää, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, tuotteiden kehityksestä, valmistuksesta tai markkinoinnista kaupalliseen tarkoitukseen ilman (a) sinulle tai kenellekään muulle myönnettävää korvausta tai (b) sinulle tai kenellekään muulle myönnettävää tunnustusta ehdotuksen luomisesta. Tästä johtuen älä välitä tai lähetä www-sivuille mitään materiaalia, tietoa, ehdotuksia, ideoita, käsitteitä, tietotaitoa, tekniikoita, kysymyksiä, kommentteja tai muita tiedonantoja tai muuta sisältöä, jotka haluat pitää luottamuksellisina tai joista haluat tai odotat saavasi tunnustusta tai korvauksen.

Käyttäjän luoma sisältö

Käyttäjien www-sivuilla (mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, yhteisöjen sivut, ilmoitustaulut, keskustelupalstat tai muut foorumit) julkaisemat tai niille lähettämä sisältö, tiedot, kuvat, ehdotukset, kysymykset, kommentit, tiedonannot, mielipiteet tai muut materiaalit (yhteisesti ”käyttäjän luoma sisältö”) ovat yksinomaan käyttäjän luoman sisällön lähettävän henkilön mielipiteitä ja vastuulla. Reebok ei tunnusta eikä hallitse www-sivujen käyttäjien lähettämää käyttäjän luomaa sisältöä. Reebok ei tarkista käyttäjän luomaa sisältöä ennen sen lähettämistä www-sivuille, eikä kyseinen sisältö välttämättä vastaa Reebokin mielipiteitä tai periaatteita. Reebokilla on oikeus tarkistaa ja valvoa käyttäjän luomaa sisältöä, mutta se ei ole velvollinen tekemään niin, määrittääkseen sisällön yhdenmukaisuuden näiden ehtojen kanssa tai muiden Reebokin määrittämien ja näiden www-sivujen käyttöön liittyvien sääntöjen kanssa, tai soveltuvien lakien tai määräyksien kanssa. Reebok toimii ainoastaan passiivisena välineenä käyttäjän luoman sisällön levityksessä eikä ole vastuussa tai velvollinen mistään käyttäjän luomasta sisällöstä, sinun tai muiden käyttäjien välittämistä tiedonannoista tai muista materiaaleista.

Reebok pidättää itsellään oikeuden hylätä, kieltäytyä julkaisemasta, muuttaa tai poistaa käyttäjän luomaa sisältöä (mukaan lukien www-sivuille lähetetyt viestit ja kommentit), mutta ei ole velvollinen tekemään niin. Lupaat ilmoittaa Reebokille kirjallisesti kaikista www-sivuilla näkyvästä epämiellyttävästä sisällöstä. Reebok tutkii parhaansa mukaan väitteet, joiden mukaan käyttäjän luoma sisältö olisi näiden ehtojen vastaista. Reebok pidättää oikeuden, mutta sillä ei ole velvollisuutta pidättää tai lopettaa käyttäjätilejä tai käyttäjätunnuksia sekä suorittaa teknisiä ja oikeudellisia toimia www-sivujen käytön kieltämiseksi silloin, kun Reebok olettaa kyseisten käyttäjien luovan ongelmia, aiheuttavan mahdollisesti oikeusvastuuseen joutumisen tai toimivan näiden ehtojen tai Reebokin periaatteiden vastaisesti. Reebok pidättää oikeuden peruuttaa vahvistamattomat käyttäjätilit. Reebokin päätös hylätä, kieltäytyä julkaisemasta, muokata tai poistaa käyttäjän luomaa sisältöä tai lopettaa käyttäjätilejä tai käyttäjätunnuksia on lopullinen. Käyttäjän luoman sisällön käyttö on omalla vastuullasi. TUNNUSTAT JA MYÖNNÄT, ETTEI REEBOK OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SISÄLLÖSTÄ, MUKAAN LUKIEN KÄYTTÄJÄN LUOMA SISÄLTÖ, JOKA SISÄLTÄÄ NEUVOJA, MUKAAN LUKIEN LÄÄKINNÄLLISET NEUVOT, RUOKAVALIOON, VALMENNUKSEEN, KUNTOILUUN TAI HARJOITUKSIIN LIITTYVÄT NEUVOT TAI TUOTTEIDEN TAI PALVELUJEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT NEUVOT.

Näyttämällä, julkaisemalla tai lähettämällä käyttäjän luomaa sisältöä suoraan tai välillisesti www-sivuilla tai niiden kautta myönnät Reebokille, sen tytäryhtiöille ja yhtiön itsenäisille yksiköille ikuisen, peruuttamattoman, korvausvastuuttoman, maailmanlaajuisen luvan ja oikeuden kyseisen materiaalin käyttöön, muokkaamiseen, uudelleentuottamiseen, suorittamiseen, julkiseen esittämiseen ja levittämiseen sekä johdannaisten tuotteiden luomiseen kyseisestä materiaalista kaupallisessa tai ei-kaupallisessa tarkoituksessa missä tahansa nykyään tai tulevaisuudessa tunnetussa tiedotusvälineessä Reebokin oman harkinnan mukaan, ilman vaatimusta minkäänlaisesta tunnustuksesta tai korvauksesta.

Lähettämällä käyttäjän luomaa sisältöä annat Reebokille oikeuden julkaista kyseisen käyttäjän luoman sisällön www-sivuilla ja sovit noudattavasi nettisivujen käyttöön liittyviä sääntöjä (liitetty tähän asiakirjaan tällä viitteellä). Hyväksyt, että www-sivujen osana käyttäjän luomaa sisältöä voivat katsella muut henkilöt, etkä voi täten odottaa sisällön olevan yksityistä tai luottamuksellista. Hyväksyt lisäksi, että muut henkilöt voivat nähdä www-sivuilla julkaistun nimesi tai luomasi sisällön, käyttää niitä sekä tulostaa ja ladata ne. Hyväksyt, ettei Reebokin tarvitse lähettää sinulle materiaaleja, jotka sisältävät lähettämääsi käyttäjän luomaa sisältöä, tarkistusta tai hyväksyntää varten, ennen kuin Reebok julkaisee sisällön www-sivuilla tai jollakin muulla tavalla, ja täten luovut oikeudestasi tarkistaa tai hyväksyä kyseisen materiaalin. Reebok pidättää oikeuden muuttaa sisältöä kokonaisuudessaan tai osittain missä tarkoituksessa tahansa. Luovut kaikista oikeuksistasi sekä ”moraalisista oikeuksistasi” lähettämääsi käyttäjän luomaan sisältöön.

Lähettämällä käyttäjän luomaa sisältöä esität ja takaat, että sisältö on sinun eikä sitä ole julkaissut tai levittänyt kukaan muu henkilö tai mikään muu taho missään muodossa ja ettei se ole tekijänoikeuksien, tavaramerkkien, kauppasalaisuuksien tai kenenkään muun henkilön tai minkään muun tahon muiden henkilökohtaisten oikeuksien vastainen. Jos sisältö sisältää kuvia ja valokuvia, joissa on itsesi lisäksi muita henkilöitä, esität ja takaat, että olet saanut kyseisiltä henkilöiltä luvan lähettää sisällön Reebokin www-sivuille näissä ehdoissa määritetyllä tavalla. Ymmärrät, että Reebok voi pyytää sinua tai muita sisällössä esiintyviä henkilöitä allekirjoittamaan asiakirjoja, joissa allekirjoittaja sopii noudattavansa näitä ehtoja.

Kielletyt toimet

Sinulla ei ole lupaa käyttää www-sivuja sellaisen materiaalin lähettämiseen tai välittämiseen, joka saattaa olla loukkaavaa, uhkaavaa, valheellista, harhaanjohtavaa, yllyttävää, kunniaa loukkaavaa, häpäisevää, yksityisyyttä loukkaavaa, hävytöntä, rivoa, epäpyhää, pornografista, häiritsevää, herjaavaa, diskriminoivaa tai laitonta, tai joka voi johtaa tai yllyttää käyttäytymiseen, joka tulkittaisiin rikolliseksi, rikkoisi osapuolien oikeuksia tai joka muutoin johtaisi vastuuvelvollisuuteen tai rikkoisi lakia. WWW-sivuja ei myöskään saa käyttää toisena henkilönä, käyttäjänä tai Reebokin työntekijänä tai edustajana esiintymiseen tai sellaisen kuvan antamiseen, että Reebok hyväksyy antamasi ilmoitukset, tai minkään sellaisen materiaalin lähettämiseen tai välittämiseen, joka voisi jollain tapaa vahingoittaa tai halventaa Reebokia tai sen tytäryhtiöitä. WWW-sivuja ei myöskään saa käyttää mainontaan eikä kaupallisessa tarkoituksessa.

Näiden www-sivujen käytön aikana on kiellettyä pyytää tai muutoin pyrkiä keräämään, saamaan tai tallentamaan henkilötietoja, salasanoja, tilitietoja tai muita muihin käyttäjiin liittyviä tietoja; käyttää toisen henkilön tiliä; salata tiedonantojen alkuperä; muuttaa, muokata, kehittää tai ”toistaa" mitään sisältöä; luoda www-sivuillemme linkki, joka kulkee www-sivujen aloitussivun kautta; käyttää tietojen louhintaa, robotteja tai vastaavia tietojen keräys- ja kopiointivälineitä www-sivujen yhteydessä; pysäyttää, katkaista tai muutoin estää muiden henkilöiden pääsy www-sivuille tai keskeyttää www-sivujen käyttö muiden käyttäjien toimesta, mukaan lukien, mutta ei siihen rajoittuen, muita käyttäjiä häiritsevä käyttäytyminen; sekaantua tai häiritä www-sivuja tai niihin liittyviä palvelimia tai verkkoliittymiä; olla noudattamatta www-sivuihin liittyvien verkkovaatimuksia, toimenpiteitä, periaatteita tai säädöksiä; muuttaa, muokata, kääntää, myydä, käsitellä, hajottaa tai purkaa mitään www-sivujen osaa tai antaa muille käyttöoikeutta niihin; tai yrittää päästä www-sivuille (tai mihinkään niiden osaan) käyttöoikeuden vastaisella tavalla.

Tuotteiden, palveluiden, toimintojen ja sisällön saatavuus

Kaikkia www-sivuilla olevia tai niiden kautta saatavia toimintoja, sisältöjä sekä tuotteita ja palveluita, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, tuotteiden ja palveluiden hinnat, voidaan muuttaa milloin tahansa ilman erillistä varoitusta. Toiminnot, sisällöt, tuotteet tai palvelut voidaan tämän lisäksi keskeyttää milloin tahansa oman harkinnamme mukaan. Toimintojen, sisällön, tuotteiden tai palveluiden oleminen www-sivuilla tiettyyn aikaan ei edellytä tai takaa, että kyseiset tuotteet tai palvelut ovat saatavana myöhemmin. REEBOK PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN LAKKAUTTAA TAI POISTAA WWW-SIVUT TAI JONKIN NIIDEN OSION MILLOIN TAHANSA ILMAN VAROITUSTA, EIKÄ TÄMÄ JOHDA VASTUUVELVOLLISUUTEEN.

Tietojen täsmällisyys

Reebok tekee parhaansa varmistaakseen, että Reebokin tarjoama www-sivujen sisältö on täydellinen, täsmällinen ja päivitetty. Reebokin tavoitteista huolimatta www-sivujen tiedot saattavat olla ajoittain epätarkkoja, epätäydellisiä tai vanhentuneita. Painot, mitat, tuotekuvaukset, suositukset, tuotteisiin liittyvät lausunnot ja vastaavat kuvaukset on tarkoitettu ainoastaan lisäämään mukavuutta, ja ne voivat olla suuntaa antavia. Reebok tekee parhaansa tarjotakseen tarkat tiedot saatavilla olevista tuotteista ja palveluista, mukaan lukien saatavilla olevat värit. Käyttäjien näkemä väri riippuu kuitenkin käyttäjän tietokonejärjestelmästä, eikä Reebok voi taata, että tietokoneesi näyttää kyseiset värit oikein. WWW-sivuilla olevat tuotteet eivät välttämättä ole saatavilla, niiden ominaisuudet saattavat poiketa sivuilla mainituista tiedoista, tai niiden hinta saattaa poiketa www-sivuilla ilmoitetusta hinnasta. Reebok voi lisäksi tehdä muutoksia hintatietoihin ja saatavuuteen ilman varoitusta. Vaikka Reebokin periaatteena on vahvistaa tilaukset sähköpostitse, sähköpostitse saadun tilauksen vahvistuksen kuittaus ei ole tilauksen hyväksyntä eikä vahvistus tuotteen tai palvelun myynnistä. Reebok pidättää oikeuden rajoittaa ilmoituksetta tuotteiden tai palveluiden tilauksien määrää ja/tai kieltäytyä palvelemasta asiakasta. Reebok voi myös edellyttää tietojen tarkistusta ennen tilauksien hyväksyntää ja/tai toimitusta.

Ostokset

Kun Reebok tarjoaa mahdollisuuden tilata tuotteita www-sivujen kautta, lue tätä ostotapaa koskevat ehdot. Kyseiset ehdot löytyvät tilaussivulta. Käyttäjän vastuulla on ottaa selville kaikki soveltuvat paikalliset, alueelliset, kansalliset ja kansainväliset lait ja säädökset (mukaan lukien ikärajat), jotka koskevat näiltä www-sivuilta ostettujen palveluiden tai tuotteiden omistamista, käyttöä tai myyntiä, sekä noudattaa näitä lakeja ja määräyksiä.

Muiden ehtojen soveltuvuus

Tiettyjä toimintoja (esim. yhteisöjen sivut, lausunnot, arpajaisten tai kilpailujen osanotot) saattaa koskea ylimääräisiä tai poikkevia ehtoja (”muut ehdot”). Jos sovellettavissa, nämä muut ehdot löytyvät kohdista, joissa (i) sinulla on lupa lähettää sisältöä, käyttää toimintoja tai ostaa tuotteita ja palveluita, tai (ii) linkistä, joka on lähellä kohtia, joissa sinulla on lupa lähettää sisältöä, käyttää toimintoja tai ostaa tuotteita ja palveluja. Nämä muut ehdot sisältyvät ja kuuluvat viitteenä näihin ehtoihin. Mikäli muut ehdot ovat ristiriidassa näiden ehtojen kanssa, muut ehdot ovat voimassa siinä kohtaa, johon kyseiset muut ehdot soveltuvat.

Takuiden vastuuvapauslauseke

WWW-SIVUT JA KAIKKI SISÄLLÖT VOIVAT MUUTTUA, JA NE TARJOTAAN “SELLAISINA KUIN NE OVAT” ILMAN MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI VÄLILLISIÄ TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN, VÄLILLISET LAATUUN LIITTYVÄT TYYTYVÄISYYSTAKUUT, KAUPATTAVUUSTAKUUT, SOPIVUUSTAKUUT TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN JA TAKUUT SIITÄ, ETTEI LOUKKAUKSIA OLISI. REEBOK, SEN TYTÄRYHTIÖT, KÄYTTÖOIKEUKSIEN HALTIJAT JA JÄLLEENMYYJÄT KIISTÄVÄT KAIKKI TAKUUT LAIN SALLIMISSA MÄÄRIN. WWW-SIVUJEN TIEDOT ON TARKOITETTU AINOASTAAN TIEDOTUSTARKOITUKSEEN EIKÄ NIITÄ TULE PITÄÄ NEUVOINA.

REEBOK EI ESITÄ TAI TAKAA, ETTÄ WWW-SIVUJEN SISÄLTÖ, TIEDOT JA/TAI TOIMINNOT OLISIVAT TÄSMÄLLISIÄ, TÄYDELLISIÄ TAI PÄIVITETTYJÄ, ETTÄ WWW-SIVUT TOIMISIVAT KESKEYTYKSETTÄ JA ETTEI NIISSÄ OLISI VIRHEITÄ, ETTÄ MAHDOLLISET WWW-SIVUJEN VIAT KORJATAAN TAI ETTÄ WWW-SIVUT TAI NIIDEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELIMET OLISIVAT VAPAITA VIRUKSISTA JA MUISTA HAITALLISISTA TEKIJÖISTÄ. REEBOK EI TAKAA TAI ESITÄ, ETTÄ WWW-SIVUJEN SISÄLLÖN KÄYTTÖ OLISI VIRHEETÖNTÄ, TARKKAA, SOPIVAA, HYÖDYLLISTÄ, TÄSMÄLLISTÄ TAI LUOTETTAA. KYSEISET TAKUUT KIISTETÄÄN LAIN SALLIMISSA MÄÄRIN.

KAIKKIIN NÄIDEN WWW-SIVUJEN KAUTTA HANKITTUIHIN TUOTTEISIIN JA PALVELUIHIN KOHDISTUVAT AINOASTAAN MAHDOLLISET VASTAAVIEN VALMISTAJIEN, JÄLLEENMYYJIEN JA TOIMITTAJIEN MYÖNTÄMÄT TAKUUT, JOTKA ON MERKITTY WWW-SIVUILLE. LAIN SALLIMASSA MÄÄRIN REEBOK KIISTÄÄ KAIKKI SUORAT JA VÄLILLISET TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MAHDOLLISET VÄLILLISET TAKUUT, KOSKIEN TUOTTEITA JA PALVELUITA, JOTKA ON LUETELTU WWW-SIVUILLA, JOTKA ON HANKITTU NIIDEN KAUTTA TAI JOIHIN PÄÄSTÄÄN WWW-SIVUJEN KAUTTA.

Vastuurajoitus

WWW-SIVUJEN KÄYTTÖ ON OMALLA VASTUULLASI. REEBOK TAI SEN TYTÄRYHTIÖT, VASTAAVAT EDUSTAJAT, JOHTAJAT TAI AGENTIT TAI MUUT WWW-SIVUJEN LUOMISEEN, TUOTTAMISEEN TAI TOIMITTAMISEEN OSALLISTUVAT TAHOT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, RIKOSOIKEUDELLISESTI SEURAAMUKSELLISISTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TAI LIITTYVÄT JOLLAKIN TAPAA NÄIDEN WWW-SIVUJEN TAI NIIDEN SISÄLLÖN TAI TOIMINTOJEN KÄYTTÖÖN TAI KYVYTTÖMYYTEEN KÄYTTÄÄ NIITÄ, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA VAHINGOT, JOTKA AIHEUTUVAT VIRUKSISTA TAI WWW-SIVUJEN SISÄLLÖN VIRHEELLISYYDESTÄ TAI EPÄTÄYDELLISYYDESTÄ TAI TUOTTEIDEN OMINAISUUKSISTA (POHJAUTUIVATPA NE SITTEN SOPIMUKSEEN, RIKKOMUKSIIN TAI EDESVASTUIHIN), VAIKKA REEBOKILLE OLISIKIN ILMOITETTU KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUKSESTA. HUOMAA, ETTÄ JOTKIN OIKEUSJÄRJESTELMÄT EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ SALLI TIETTYJEN VAHINKOJEN POISSULKEMISTA, JOTEN JOTKIN YLLÄ MAINITUISTA RAJOITTEISTA EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ SOVELLU SINUN KOHDALLASI. AINOA MAHDOLLINEN WWW-SIVUIHIN TAI NIIDEN SISÄLTÖÖN TYYTYMÄTTÖMYYDESTÄ JOHTUVA REEBOKIN VASTAINEN TOIMENPIDE ON WWW-SIVUJEN KÄYTÖN LOPETTAMINEN.

Reebok ei ota vastuuta, jos jonkin www-sivujen (mukaan lukien portaali) osioon kuuluvan sisällön käyttö aiheuttaa laitteistojen tai tietojen huolto- tai korjaustarpeen. Käyttäjä on itse vastuussa kaikista niihin liittyvistä kuluista.

Korvausvelvollisuus

Hyväksyt vapauttavasi vastuusta, puolustavasi ja pitäväsi harmittomana Reebokia, sen tytäryhtiöitä ja niiden vastaavia työntekijöitä, johtajia, edustajia ja agentteja kaikissa vaadetapauksissa, vahinkotapauksissa ja kulukorvaustapauksissa, mukaan lukien hyväksyttävät asianajajamaksut ja vastaavat kulut, jotka johtuvat tai liittyvät www-sivujen tai niiden sisällön käyttöön, käyttäjien luoman sisällön hankkimiseen tai käyttämiseen, näiden ehtojen rikkomiseen tai väitteisiin, että olisit rikkonut käyttäjän yksityisyyssuojaa lähettämällä, keräämällä tai käyttämällä muihin www-sivujen käyttäjiin liittyvää sisältöä.

Kolmansien osapuolien linkit

Käyttäjäkokemuksen optimoimiseksi ja www-sivujen käytön parantamiseksi www-sivuilla voi silloin tällöin olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille ja hallinnoimille www-sivuille. Kyseiset linkit vievät sinut pois Reebokin palvelualueelta ja www-sivuilta, eikä Reebokilla ole kyseisillä alueilla valtaa. Näihin kuuluvat linkit sellaisten liikekumppaniemme sivuille, jotka voivat käyttää sivuillaan Reebokin logoja osana yhteistyösopimustamme. Niillä www-sivuilla, joihin linkit johtavat, sovelletaan erillisiä Yksityisyyssuojaa. Vaikka Reebok pyrkiikin suojaamaan www-sivujensa eheyden, Reebok ei ole vastuussa kyseisten www-sivujen sisällöstä ja toiminnoista, eikä sitä voida pitää vastuuvelvollisena näiden sivujen sisällön ja toimintojen suhteen. Käytät kyseisiä sivuja täten täysin omalla vastuullasi. Huomaa, että muut www-sivut voivat lähettää omia evästeitään käyttäjille, kerätä tietoja tai pyytää henkilötietoja. Siksi on suositeltavaa, että tarkistat kyseisten www-sivujen ehdot ja/tai tietosuojakäytännöt ennen sivujen käyttöä. Tarkista kaikki liitteet ja tiedostot, ennen kuin lataat ne. Osallistumisesi ja kiinnostuksesi www-sivujen (mukaan lukien portaali) kautta löydettyihin kampanjoihin, palveluihin ja vähittäiskauppoihin tapahtuvat yksinomaan sinun ja kyseisten osapuolien välillä, ellei Reebok ole erikseen maininnut toisin.

Yhteyden ottaminen Reebokiin

Jos sinulla on kysyttävää, kommentoitavaa tai valitettavaa www-sivuihin tai palveluihimme liittyen, ota yhteyttä Reebokin asiakaspalveluun sivun ota yhteyttä puhelinnumeroita käyttäen.

Viennin valvonta

Näillä www-sivuilla olevia ohjelmia ja muita materiaaleja saattavat koskea soveltuvat vientivalvontalait, jotka kieltävät tiettyjen teknisten tietojen ja ohjelmien viemisen tietyille alueille. Näillä www-sivuilla olevia ohjelmia ei saa ladata tai viedä (a) mihinkään muuhun maahan, johon Yhdysvalloilla on vientikielto eikä (b) kenellekään, joka on Yhdysvaltain Valtiovarainministeriön "Specially Designated Nationals" -luettelossa tai Kauppa- ja teollisuusministeriön "Table of Deny Orders" -luettelossa. Reebok ei valtuuta ohjelman tai teknisen tiedon käyttöä, lataamista tai vientiä www-sivuilta mihinkään sovellettavien vientilakien ja -määräysten kieltämälle lainkäyttöalueelle.

Sovellettava lainsäädäntö ja lainkäyttöalue

Lain sallimissa määrin nämä ehdot ovat Commonwealth of Massachusettsin lainsäädännön alaisia (lukuun ottamatta sen ristiriitoja ensisijaisiin lakeihin nähden). Hyväksyt alistuvasi Commonwealth of Massachusettsin tuomiostuimien ei-yksinomaiseen tuomiopiiriin. Hyväksyt, että mahdolliset www-sivujen käytöstä aiheutuvat tai siihen liittyvät vaatimukset ja kanteet on arkistoitava yhden vuoden sisällä niiden tekemisestä. Jos jokin näiden ehtojen osa mitätöityy, se ei vaikuta jäljelle jäävien osioiden voimassaoloon tai täytäntöönpanokelpoisuuteen. Mitätöity osio korvataan voimassaolevilla osioilla, jotka ovat laillisesti voimassa. Jos jokin näiden ehtojen osio todetaan kelvottomaksi täytäntöönpanoon, muut osiot jäävät tästä huolimatta voimaan. Tulostettu versio näistä ehdoista on saatavilla oikeudellisiin ja hallinnollisiin käsittelyihin, jotka pohjautuvat tai liittyvät näihin ehtoihin samassa määrin ja samoja ehtoja soveltaen kuin liiketoiminnallisten asiakirjojen kohdalla, jotka on alkuperäisesti luotu ja joita säilytetään tulostetussa muodossa.

Päivitetty maaliskuussa 2008