Skip to Navigation

Integritetspolicy

Reebok International Limited (”Reebok”) respekterar integriteten hos besökare på Reeboks webbplatser. Reebok har antagit den här integritetspolicyn (”Integritetspolicy”) för att upplysa dig om vilken information vi samlar in om dig eller genom webbplatserna som är placerade på följande domännamn: 'www.reebok.com, www.rbk.com, www.rbkcustom.com och www.reebokhockey.com(samlad beteckning, "Webbplatserna"), hur vi samlar in den informationen, hur vi kan använda den och stegen vi tar för att skydda den.

Den här Integritetspolicyn gäller alla dessa Webbplatser. Reebok är inte ansvarigt för integritetspraxis på de företag som våra Webbplatser kan länka till. För åtkomst till integritetspolicyn på dessa webbplatser ber vi dig läsa om denna på dessa webbplatsers hemsidor.

Ditt medgivande

Reebok samlar inte in personlig information om dig utan ditt uttryckliga medgivande. Genom att klicka på ”Jag accepterar”-knappen i slutet av den här integritetspolicyn visar du att du accepterar villkoren i den här Integritetspolicyn, vilken styr insamlingen och användningen av personlig information via Webbplatserna, liksom våra Villkor och bestämmelser.


Vilken slags information samlar vi in?

Personlig information

Reebok samlar in personlig information när du öppnar ett konto, skickar en beställning eller köper varor från Webbplatsen, eller på annat vis tillhandahåller information för att delta i tjänsterna och erbjudandena på Webbplatsen. Vid sådana tillfällen kan den personliga information som samlas in av eller å Reeboks vägnar inkludera, utan begränsning: namn, e-postadress, födelsedatum, fakturaadress, postadress, postnummer, telefonnummer, mobilnummer, kreditkortsinformation, betalkort och relaterad information, information rörande dina intressen och annan demografisk information, där det är tillämpligt. Vi kan också ställa tilläggsfrågor för att kunna ge dig bättre service. Vänligen observera att när du gör ett köp från någon av Webbplatserna kan vi behöva kontakta dig via telefon, brev eller e-post om vi har några frågor rörande din beställning.

För att anpassa vår respons efter dina preferenser med ditt medgivande kan Reebok be dig om personlig information, såsom namn, adress, födelsedatum, kön, e-postadress, telefonnummer, mobilnummer samt liknande information. Vi gör detta när du till exempel upprättar en användarprofil eller ett användarkonto, registrerar dig för tävlingar och kampanjer, sänder in förfrågningar till Reeboks kundtjänst, svarar på kommunikation från Reebok och för andra tjänster som kräver registrering eller prenumeration. När du upprättar en användarprofil kan vi också be om ytterligare information från dig avseende vissa användarpreferenser och liknande information. Dessutom samlas personlig information in på vissa delar av Webbplatserna där besökare specifikt och i vetskap därom tillhandahåller sådan information i samband med inskickande av innehåll, foruminlägg (t.ex. chattforum eller anslagstavlor), förslag, undersökningar, omröstningar eller opinionsundersökningar.

Reebok kan också samla in personlig information från dig om tredje part för att utföra tjänster i relation till dig eller den tredje parten på din begäran. Till exempel kan du förse oss med personlig information om tredje part när du begär att vi ska leverera en beställning till tredje part eller skicka ett e-postmeddelande eller e-vykort till tredje part. Den informationen används enbart för det specifika syftet att svara på din begäran, som att leverera e-vykortet eller hantera och frakta beställningen och bekräfta leveransen.

Icke-personlig och insamlad data

När du besöker våra Webbplatser kan vi samla in ”clickstream”-data (IP-adress, serveradress, domännamn, webbläsarinformation och annan ej personligen identifierande information avseende ditt besök. Den här informationen kan kombineras med information du har försett oss med (till exempel genom registrering), vilket gör det möjligt för oss att analysera och bättre anpassa dina besök. Liksom många webbplatser kan vi samla in information rörande användning av webbplatsen genom att använda cookies och spårningstekniker. Vi kan använda information som samlats in från cookies och spårningstekniker för att analysera och förstå hur Webbplatserna används och för att förbättra dina besök på Webbplatserna. Vi kan till exempel använda cookies och spårningstekniker för att: (i) anpassa kontosidor åt dig; (ii) spåra användarbesök och kontouppställningar; (iii) avgöra vilka uppställningar som efterfrågas oftast; samt (iv) tillhandahålla en ”kom ihåg mig”-funktion för att spara ditt användarnamn och lösenord så att du inte behöver ange det varje gång du besöker Webbplatserna. Du finner mer information om hur vi använder cookies i avsnittet kallat ”Användning av cookies”.

Vi kan också använda en tredje parts tjänsteleverantör för att kunna optimera produkterna och tjänsterna vi erbjuder via Webbplatserna. Den tredje parten kan placera webbfyrar eller datataggar på Webbplatserna och/eller en cookie i din dator för att underlätta insamlingen av information vid användning av Webbplatser varje gång du besöker Webbplatsen ("Sessionsdata"). Om du vid något tillfälle inte önskar tillåta dina Sessionsdata att samlas in och analyseras av denna tredje part, kan du besöka följande webbsida och använda avbokningsmekanismen du finner där. Den här avbokningsmekanismen är endast tillämplig på cookies som placeras i din dator av denna tredje part.

Användning av cookies

En ”cookie” är en liten informationssträng som webbplatsen du besöker överför till din dator av identifieringsskäl. Cookies kan användas för att följa din aktivitet på Webbplatserna och den informationen hjälper oss att förstå dina preferenser och förbättra din upplevelse av webbplatsen. Cookies kan även användas för att minnas användarinformation såsom ditt användarnamn och lösenord.

Du kan stänga av alla cookies om du föredrar att inte ta emot dem. Du kan också låta din dator varna dig när cookies används. För båda alternativen behöver du anpassa dina webbläsarinställningar. Observera att när du ställer in din dator så den inte tar emot cookies kan inställningarna begränsa funktionaliteten hos webbplatsen du besöker, och det är möjligt att du inte får tillgång till en del av funktionerna på webbplatsen.

Användning av besökares information

Förutom för de syften som framställs nedan och i övrigt tillhandahålls i den här Integritetspolicyn så kommer Reebok varken dela, sälja, byta eller på annat vis överföra personlig information som tillhandahålls av dig på eller genom Webbplatserna till tredje parter utan att informera dig i förväg. Vi använder i första hand din personliga information till att förse dig med produkter och tjänster och för att utföra följande:

Affärsmässig användning - Reebok använder personlig information som du anger för att: (i) upprätta användarprofiler och konton samt lagra användarpreferenser; (ii) administrera och genomföra tävlingar, kampanjer, undersökningar eller andra webbplatsfunktioner (till exempel leverera ett pris som du vunnit i en tävling); (iii) förse dig med produkter eller tjänster som du har beställt eller begärt; (iv) hantera och frakta beställningar; (v) skicka beställningar och leveransbekräftelser; (vi) tillhandahålla kundtjänst; (vii) bearbeta returer eller byten; och (viii) skydda dig och oss mot felaktigheter och bedrägeri; (ix) hålla register över returer och byten; och (x) efter behov undersöka eller framdriva juridiska rättigheter och förpliktelser.

Dessutom, om du har valt att ta emot kommunikation, inklusive e-post och/eller SMS-meddelanden från Reebok, kommer vi använda personlig information som tillhandahållits av dig för att anpassa annonsering och innehåll som vi presenterar för dig, och för att sända dig information och material, inklusive, utan begränsning, via e-post eller SMS-meddelanden om produkter, erbjudanden och nyheter som vi tror kan intressera dig. Den här informationen kan handla om produkter, erbjudanden eller nyheter från Reebok eller dess licenstagare eller noggrant utvalda kommersiella partners.

Tredje parter - Information som samlas in på eller genom Webbplatserna kan delas eller överföras till tredje parter som kan vara lokaliserade utanför Storbritannien vilka utför tjänster åt oss eller vilka vi anlitar för syften som beskrivs i den här Integritetspolicyn. Vi kan till exempel använda tredje parter för att styra våra Webbplatser, bistå i utformandet och hanteringen av Webbplatserna eller vissa funktioner, utföra tjänster (t.ex. prisutdelning), skriva ut eller sända kommunikation å Reeboks vägnar, bemyndiga och bearbeta betalningar, bearbeta och administrera presentkort, tillhandahålla kundtjänst och hjälpa oss att analysera data.

Reebok kräver att dessa tredje parters leverantörer upprätthåller en jämförbar nivå av skydd för personlig konsumentinformation. Vidare förser Reebok endast dessa tredje parters leverantörer med den personliga information som behövs för att utföra deras utvalda funktioner och tjänster åt oss. Du kan bli tillfrågad på vissa delar av våra Webbplatser om du vill få information från tredje parter och, med ditt medgivande, Reebok och/eller dessa tredje parter kan använda den personliga information du tillhandahåller för att kontakta dig enligt det medgivande som du tillhandahållit enligt vad lagen tillåter.

Dotterverksamheter; affärsöverföringar - Vi kan sprida den personliga information du har försett oss med bland våra dotterverksamheter vilka vi kontrollerar eller som står under gemensam kontroll av oss. De kan använda den här informationen för att erbjuda dig produkter och tjänster i enlighet med de syften som identifieras i den här Integritetspolicyn, i den utsträckning aktuell lag tillåter. Den personliga information som vi samlar in kan också överföras som en tillgång i samband med samgående eller försäljning (inklusive alla överföringar som görs som en del av insolvens- eller konkursförfarande) som involverar hela eller delar av Reebok eller som del av en omorganisering av bolaget, aktieförsäljning eller skifte i styrningen.

Nödvändig särredovisning - Vi kan lämna ut personlig information som du förser oss med till en tredje part om vi juridiskt avkrävs att utlämna den personliga informationen. Vi kan till exempel avkrävas att redovisa personlig information för att svara på en stämning, domstolsbeslut eller annan juridisk process, inklusive ett administrativt förfarande eller i anslutning till en utredning. Vi kan också lämna ut den här informationen som ett svar på polismyndighets begäran eller som för övrigt krävs eller påvisas av lagen när informationen är relevant för att utreda ett lagbrott eller för att ta itu med en nödsituation som hotar en individs liv, hälsa eller säkerhet.

Ej personlig information - Vi kan använda ej personlig information för att analysera besök till Webbsidan och lära om våra besökares intressen i stort och för att bättre förstå dina intressen och behov, så att vi kan förbättra våra produkter och tjänster och leverera de typer av innehåll, funktioner och kampanjer som du är mest intresserad av till dig. Vi kan dela ut icke-personlig, insamlad data till våra marknadsföringspartners eller andra tredje parter i undersöknings- och marknadsföringssyften.

Vi kan vid tillfälle kombinera information som vi mottagit på eller genom våra Webbsidor med information som erhållits från andra källor och utomstående register för att göra det möjligt att uppdatera och korrigera den information som finns i vår databas.

Vem hanterar besökares information

Reeboks globala och lokala webbplatser och den information som samlas in, hanteras och kontrolleras av Reebok eller av tredje parts serviceleverantör som krävs för att upprätthålla den säkerhet och sekretess som är standard och beskrivs i den här Integritetspolicyn å Reeboks vägnar. De servrar som gör Webbplatsen tillgänglig och som lagrar informationen som samlats in av Reebok är lokaliserade i Storbritannien.

Skydd av besökares information

Reebok vidtar administrativa, tekniska och fysiska åtgärder för att skydda din personliga information mot förlust, stöld och missbruk, liksom obehörig åtkomst, utlämnande, ändringar och förstörelse och kräver av tredje parts serviceleverantörer att dessa gör detsamma.

Du kan hjälpa oss genom att också vidta åtgärder för att skydda dina personliga uppgifter när du är ute på Internet genom att ändra dina lösenord ofta, använda en kombination av bokstäver och siffror samt se till att använda en säker webbläsare.

Barnens integritet

Vad gäller Storbritannien, Kanada, Australien och Europeiska Unionen (enbart dessa) så samlar inte Reebok medvetet in personlig information från barn under 13 år i marknadsföringssyften. Eftersom en del information samlas in elektroniskt kan det dock verka vara den personliga information som rör köparen av produkten från Reebok, vilken kommer att behandlas därefter genom den här integritetspolicyn. Om ett barn under 13 år anger personlig information till Reebok och vi får kännedom om att den personliga informationen avser ett barn under 13 år, så strävar vi efter att radera den här informationen snarast möjligt.

Enbart för Brasilien; Reebok samlar inte medvetet in personlig information från barn under 16 års ålder. Om ett barn under 16 år lämnar personlig information till Reebok och vi får kännedom om att den personliga informationen tillhör ett barn under 16 strävar vi efter att radera denna information snarast möjligt.

Förutom enligt fastställan ovan för de angivna länderna samlar Reebok inte medvetet in personlig information från någon under 18 års ålder. Om du är under 18 år och i ett land som förbjuder insamling av personlig data från personer under 18 år bör du inte lämna någon personlig information till oss och du bör endast använda Webbplatserna i samråd med en förälder eller förmyndare.

Åtkomsträttigheter

Du har rätt att få åtkomst till din personliga information. Du kan utöva den här rätten genom att besöka ”Mitt konto”-delen av webbplatsen. Från den här länken kan du se, ändra, modifiera eller radera din personliga information från vår databas. Vänligen observera att Reebok förbehåller sig rätten att behålla personlig information som rör dig vilken är rimligen nödvändig för att dokumentera dess affärsaktiviteter eller som behövs för nödvändiga utlämningar.

Dina valmöjligheter

Vi kräver inte av någon att denne ska förse oss med personlig information. Ditt överlämnande av personlig information till oss på eller via våra Webbsidor eller på andra vis måste vara frivillig och med ditt medgivande till de användningsområden som beskrivs i den här Integritetspolicyn. I vissa fall kan endast personer som anger efterfrågad personlig information beställa produkter och tjänster eller på annat vis delta i Webbplatsens aktiviteter och erbjudanden.

Om du skulle vilja finnas med i vår e-postlista får du möjligheten att sammanställa dina preferenser på Webbplatsen. Du kommer också att få möjligheten att ”välja in” dig på vår mejl-lista för att få kataloger och relaterat material via e-post. Om du anger ditt mobilnummer och vill få textmeddelanden och/eller SMS-medelanden från oss har du även möjligheten att välja att ta emot sådan kommunikation.

Välja bort

Om du vill välja bort att få din personliga information utdelad till våra dotterverksamheter besöker du "Mitt konto"-sektionen på Webbplatserna, eller fyller i och skickar en elektronisk begäran online till Reebok. En sådan finns på Webbplatserna på sidan Kontakta oss. Du har också möjligheten att välja bort att ta emot framtida e-postkommunikation genom att klicka på hyperlänken ”sluta prenumerera” som finns i de kampanjmässiga, kommersiella e-postmeddelanden vi skickar till dig.

Observera att såvida du inte avregistrerar dig inte kan välja bort att ta emot alla typer av kommunikation, såsom utannonsering av tjänster och administrativa meddelanden, eftersom dessa typer av kommunikation är en nödvändig del av ditt konto och användning av Webbsidorna.

Ångra registrering

Du kan ångra din användarregistrering när som helst, och du kan välja att välja bort mottagandet av alla framtida e-postutskick och/eller SMS-meddelanden från Reebok. Observera att modifieringar av status på personlig information inte kommer att stoppa e-post och/eller SMS-meddelanden (i) genererade innan Reebok kan fullborda modifieringen av status av personlig information eller (ii) från tredje parter med vilka Reebok redan kan ha delat den personliga informationen i enlighet med denna Integritetspolicy.

Ändringar i policyn

Reebok kan uppdatera sin integritetspolicy vid valfri tidpunkt på grund av ändringar i bestämmelser och för att hålla sig ajour med nya utvecklingar och möjligheter på Internet. När vi ändrar policyn på ett väsentligt vis publiceras ett meddelande på vår webbplats tillsammans med den uppdaterade integritetspolicyn.

Hur du kommer i kontakt med oss

Om du har några frågor, kommentarer, problem med att utöva dina rättigheter att få åtkomst till och korrigera information, eller vill lämna in ett klagomål rörande våra Webbplatser och/eller Integritetspolicyn, kan du klicka har för att lämna in en elektronisk förfrågan online. Du kan även kontakta oss per telefon eller skicka ytterligare frågor till vår [Kundtjänstavdelning] med brev till:


Reebok International
Attn: Digital Marketing
1895 J.W Foster Blvd.
Canton, MA 02021


Senast uppdaterad: 31 mars 2008